Kontakt

Lipton w Polsce:

Unilever Polska Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa 

 

Infolinia:

801 109 387 (całkowity koszt połączenia: 1 impuls wg taryfy operatora)

 

 

Listy:

Unilever Polska Sp. z o.o.

skr. poczt. 315

00-987 Warszawa 4

z dopiskiem “Lipton”

 

 

Lipton dla gastronomii:

Unilever Polska Sp. z o.o.

Unilever Food Solutions

ul. Bałtycka 43,

61-017 Poznań

www.unileverfoodsolutions.pl

 

Infolinia (bezpłatna):

 

0 800 66 11 11 ( pon. – pt. 8:00 – 16:00)

TOP